|
|
0.0 (0)
[1396/11/03]

تاریخ پیدایش اسرائیل  

تاریخ پیدایش اسرائیل

در اواخر قرن ۱۹، آیین ناسیونالیستی (ملی گرایی) سراسر اروپا را فرا گرفته بود. بعضی از یهودیان نیز تحت تأثیر این آیین به این نتیجه رسیده بودند که روابط به اصطلاح نژادی که میان یهودیان موجود است یک «ملیت» یهود می‌سازد و در نتیجه این به اصطلاح «ملت یهود» حقوق ملی عادی اعطا می‌کند.
از جمله این حقوق ملی، حق زندگی جداگانه و حق تأسیس یک دولت یهودی را نام می‌بردند. استدلال اینگونه یهودیان بدین گونه بود که اگر ملت‌های دیگر اروپایی موفق شده‌اند بال قدرت خود را در آسیا و افریقا بگسترانند و بر امپراتوری‌های خود قسمت‌های وسیعی از این قاره‌ها را بیافزاید، قوم یهود هم دارای همین حق است، در نتیجه فکر تشکیل یک حکومت خود مختار در فلسطین که یهودی‌ها آن را به دلیل زندگی موسی و سلیمان، سرزمین آباء و اجدادی خود می‌دانستند، برای اولین بار در سال ۱۸۸۲ پاگرفت.

 

Parameter:313123!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)