wait لطفا صبر کنید
| |
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
 » چند رسانه ای » اینفوگراف
0/0 (0)
[1396/01/15]

اینفوگرافیک بحران هویت در اسرائیل  

 

بحران هویت ناقوس شکست دولت صهیونیستی

 

پایگاه بصیرت

 

مصطفی نظری
شاید زمانی که «تئودرهرتزل» بنیانگذار دولت جعلی صهیونیستی اندیشه ها و تئوری های سرزمین موعود را با کمک سرمایه داران صهیونیستی جهان برنامه ریزی می کرد این مهم را مورد توجه قرار نداد که شاید بتوان خاک و زمین ملتی را اشغال نمود اما نمی توان با مهاجرت تعدادی از یهودیان جهان و جمع کردن آنها در شهرک های اشغالی یک ملت - کشور تشکیل داد. در این راستا مسئله ای که در طول ۶۰ سال گذشته همواره حیات رژیم صهیونیستی را مورد تهدید قرار داده بحران هویت و فقدان ریشه تاریخی و فرهنگی در جامعه صهیونیستی بوده است.
لذا در این نوشتار سعی شده تا بررسی و شناسایی ریشه ها و دلایل چالش های هویتی در جامعه صهیونیستی، پیامدها و اثرات تهدیدات ناشی از بحران بی هویتی بر رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گیرد.
الف) ریشه های بحران هویت در جامعه صهیونیستی:
۱- مهاجرت و چندگانگی اجتماعی: جذب یهودیان از گوشه و کنار جهان و اسکان آنها در اراضی اشغالی فلسطین، ترکیب اجتماعی جامعه صهیونیستی را آمیخته ای از موارد متناقض کرده است، به طوری که این مسئله یک نوع چندگانگی اجتماعی و فرهنگی در لایه های درونی رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.
۲- عدم هویت دینی و سیاسی مشخص: تناقض بین نگاه صهیونیسم به هویت یهودی و واقعیت ناهمگون یهودیان از آغاز جنبش صهیونیسم از یک  طرف و عدم ارائه تعریفی دقیق و مشخص از هویت سیاسی یهودیان از سوی دیگر سبب شده تا شهروندان یهودی جامعه صهیونیستی در تعریف هویت ملی خود دچار دوگانگی و تعارض شوند.
۳- تضاد طبقاتی و نگرش تبعیضی: جامعه صهیونیستی تشکل از یهودیان اشکنازی (یهودی اروپایی) و یهودیان سفاردی (یهودیان آسیایی و  آفریقایی تبار) است. از آنجایی که رژیم صهیونیستی تحت کنترل اشکنازی ها است، این مسئله سبب شده تا علیه سفاردی ها به عنوان شهروندان درجه دو جامعه صهیونیستی اقدامات تبعیضی شدیدی اعمال شود، به طوری که شکاف بین اشکنازی ها و سفاردی ها انسجام جامعه صهیونیستی را دچار چالش جدی کرده است.
۴- ماهیت نظامی گری با جامعه صهیونیستی: ماهیت نظامی رژیم صهیونیستی به دلیل سیاست های اشغالگرانه آن سبب شده تا در جامعه  صهیونیستی روح نظامی گری و جنگ سایه افکند. برخلاف جوامع دیگر نهادهای مدنی در رژیم صهیونیستی در حیطه وظایف ارتش و نظامیان می باشند. این مسئله موجب شده تا وحدت و همگرایی جامعه صهیونیستی زیرسوال رود.
۵- وجود تهدیدات دائمی در جامعه صهیونیستی: از آنجا که رژیم صهیونیستی بر پایه تجاوز و اشغالگری بنا شد، همواره از این ناحیه احساس  تهدید و خطر می کند. این مسئله باعث شده تا بیشترین ظرفیت و توان این رژیم صرف مقابله با تهدیدات مذکور شود تا جایی که رژیم صهیونیستی با تخصیص بودجه نظامی هنگفت در تأمین بودجه سایر بخش های جامعه نظیر آموزش، رفاهی و درمانی با مشکلات عدیده ای مواجه است. از سوی دیگر این موضوع سبب بروز شکاف و تنش میان ارکان سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی شده است.
ب) پیامدهای بحران بی هویتی در جامعه صهیونیستی:
۱- تشکیک در مبانی صهیونیسم: از آنجایی که رژیم صهیونیستی نتوانسته به طور کامل اهداف و آرمان های اندیشه صهیونیسم مانند آرامش، امنیت و رفاه را برای یهودیان مهاجر محقق سازد، این نقیصه علاوه بر تشدید گسست ها و بحران های هویتی در درون جامعه صهیونیستی، سبب تشکیک در ایدئولوژی صهیونیسم و فلسفه وجودی دولت صهیونیستی شده است.
۲- تضاد و شکاف بین نسل ها: یهودیانی که در آغاز به فلسطین آمدند و با حمایت و سازماندهی دولت انگلیس فلسطین را اشغال و در سال ۱۹۴۸ دولت جعلی صهیونیستی را تأسیس کردند افرادی به شدت آرمانگرا بودند و برای تحقق آرمان صهیونیسم همه سختی ها را تحمل می کردند. اما نسل جدید به اهداف اصلی تأسیس این رژیم اعتقاد نداشتند و به شدت به دنبال رفاه طلبی می باشند. تفاوت چشمگیر در نگرش نسل اول وسوم جامعه صهیونیستی در پایبندی به مبانی صهیونیسم و دفاع از رژیم صهیونیستی به طور قابل ملاحظه ای روشن و واضح است.
۳- از بین رفتن میل به جنگ و کاهش انگیزه خدمت: وجود شرایط دائمی ناامنی و شرایط فوق العاده جنگی در جامعه صهیونیستی باعث شده  تا آرامش و امنیت از این جامعه چندباره سلب شود و هزینه های جانی و مالی زیادی بر یهودیان وارد شود. از آنجایی که سران صهیونیستی نتوانسته اند به طور کامل امنیت را برای یهودیان به ارمغان آورند این عامل سبب شده در کنار گسترش رفاه طلبی و تفکرات سکولاریستی، در میان یهودیان و خصوصاً جوانان، انگیزه دفاع از اسرائیل و خدمت در ارتش صهیونیستی به طور قابل ملاحظه ای در میان جوانان یهودی کاهش یابد.
۴- افزایش روند مهاجرت معکوس: زندگی در شرایط ناامنی دائمی و اعزام جوانان به خدمت نظامی مواردی هستند که به کابوسی برای یهودیان  مهاجر تبدیل شده است. عدم تحقق اهداف و آرزوهای اقتصادی یهودیان در سرزمین های اشغالی که بیشتر شبیه اردوگاه های نظامی است موجب شده تا آنها به دنبال یافتن کشورهایی باشند که اولاً در آنها دارای امنیت روانی باشند و ثانیاً ترقی خواهی اقتصادی و رفاه طلبی شان بیشتر برآورده شود.
نتیجه گیری:
آنچه رژیم صهیونیستی را به کام انتقاد و اعتراض اتباعش می کشاند، عدم احساس امنیت، تبعیض، فساد رهبران سیاسی و چالش های هویتی می باشد. جامعه چندپاره صهیونیستی پس از گذشت ۶۰ سال به علت نداشتن ریشه تاریخی، ارزش ها و آرمان های یکسان فرهنگی، عواطف مشترک، عدم هویت ملی و دینی مشخص به طور اساسی مشروعیت دولت جعلی صهیونیستی را زیر سوال برده است.

 

اینفوگرافیک بحران هویت در اسرائیل

Parameter:229027!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار