24 شهريور 1398 11:42:32

هدف قراردادن پهپاد رژیم صهیونیستی توسط نیروهای مقاومت فلسطین+ویدئو  


هدف قراردادن پهپاد رژیم صهیونیستی توسط نیروهای مقاومت فلسطین

یکشنبه 24 شهریور 1398

نیروهای مقاومت فلسطینی توانستند پهپاد پیشرفته بدون سرنشین رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار بدهند و آن را سرنگون کنند. پیش از این نیروهای مقاومت چند پهپاد را نیز مورد هدف قرار داده بودند.

مشاهده ویدئو

 

 

خبرگزاری مهر

Parameter:429714!model&4354!print -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)