16 شهريور 1398 09:23:31
درمان یک مقام بلند پایه اماراتی یا تبادلات تجاری!

چرا هواپیمای اماراتی سه بار طی یک هفته در تل‌آویو فرود آمد؟  


درمان یک مقام بلند پایه اماراتی یا تبادلات تجاری!

چرا هواپیمای اماراتی سه بار طی یک هفته در تل‌آویو فرود آمد؟

جمعه 15 شهریور 1398

یک رسانه رژیم صهیونیستی از فرود آمدن یک هواپیمای متعلق به امارات متحده عربی در فرودگاه بن گوریون تل آویو خبر داد و نوشت این هواپیمای اماراتی سه بار در طول یک هفته در فرودگاه بن گوریون به زمین نشسته و چندین ساعت در آن توقف داشته است.

یک رسانه رژیم صهیونیستی از فرود آمدن یک هواپیمای متعلق به امارات متحده عربی در فرودگاه بن گوریون تل آویو خبر داد و نوشت این هواپیمای اماراتی سه بار در طول یک هفته در فرودگاه بن گوریون به زمین نشسته و چندین ساعت در آن توقف داشته است.

به گزارش خبرگزاری قدس ( قدسنا) روزنامه دی مارکر در این باره نوشت : هواپیمای اماراتی وابسته به شرکت (DP WORLD) فعال در زمینه  انبارهای لجستیکی در جهان بوده است. بیشتر رسانه‌های اسرائیلی بر این باور هستند که هواپیمای  اماراتی که در فرودگاه بن گورین فرود آمده، در مالکیت یکی از نزدیکان یک مقام بلندپایه سیاسی اماراتی است که به بهانه درمان به  اسرائیل(مناطق اشغالی) سفر کرده است.

اما روزنامه هاآرتض دیگر رسانه رژیم صهیونیستی در این باره نوشته است هواپیمای وابسته به امارات بارها در فرودگاه بن گوریون اسرائیل به زمین نشسته است. این هواپیما از نوع بوئینگ 737 و وابسته به شرکت بنادر جهانی دبی بوده که آخرین بار یکشنبه گذشته وارد تل آویو شده و چندین ساعت در فرودگاه بن گوریون توقف داشته است.
به نوشته این روزنامه، شرکت اماراتی از چندین سال پیش روابط تجاری با شرکت اسرائیلی«تسیم» در زمینه دریانوردی داشته است.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)

Parameter:428821!model&4354!print -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)