5 آذر 1397 02:26:00
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام، مهمانان کنفرانس وحدت و قشرهای مختلف مردم:

مطمئن باشند که پیروزی با مردم فلسطین و یمن است  


رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام، مهمانان کنفرانس وحدت و قشرهای مختلف مردم:

مطمئن باشند که پیروزی با مردم فلسطین و یمن است

۴ /آذر/ ۱۳۹۷

دفتر اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

Parameter:362134!model&8310!print -LayoutId:8310 LayoutNameالگوی متنی بدون عکس بزرگ در بالامطلب (فارسی)