12 شهريور 1398 10:33:50
الجزیره گزارش داد؛

بالن ها و هواپیماهای جاسوسی اسرائیلی بر فراز جنوب لبنان  


الجزیره گزارش داد؛

بالن ها و هواپیماهای جاسوسی اسرائیلی بر فراز جنوب لبنان

دوشنبه 11 شهریور 1398

الجزیره در گزارشی به آخرین وضعیت مرز میان لبنان و فلسطین پس از عملیات روز گذشته حزب الله لبنان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره در مرز لبنان با فلسطین اشغالی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی بالن جاسوسی به خط مرزی لبنان با فلسطین اشغالی بر فراز روستای میس الجبل در جنوب لبنان فرستاده است و این یکروزپس از درگیری میان حزب الله و اسرائیل است.

الجزیره گزارش داد که هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی نیز بر فراز مناطق مرزی که روز گذشته شاهد عملیات بود به پرواز درآمده اند و ارتش رژیم صهیونیستی گشتی‌های خود را در طول مرز با لبنان از سرگرفته است.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره در جولان هم از آرامش شکننده در جبهه جولان پس از عملیات روز گذشته حزب الله لبنان خبر داد.

الجزیره از ادامه آماده باش و وحشت صهیونیست‌ها نیز گزارش داد.

 

خبرگزاری مهر

Parameter:428342!model&4354!print -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)