28 مرداد 1398 10:31:57

بازداشت مجدد اسیر فلسطینی بعد از گذراندن دوره محکومیتش  


بازداشت مجدد اسیر فلسطینی بعد از گذراندن دوره محکومیتش

دوشنبه  28  مرداد  1398

نظامیان رژیم صهیونیستی یک اسیر فلسطینی را به محض خروج از زندان النقب بعد از گذراندن دوره محکومیتش مجددا بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی «صبیح مصباح ابو صبیح» اسیر فلسطینی ۲۱ ساله را به محض گذراندن دوره محکومیت و خروج از زندان النقب مجددا بازداشت کردند.

این اسیر فلسطینی دوره محکومیت خود را به مدت ۱۳ ماه گذرانده بود.

دادگاه رژیم صهیونیستی این اسیر فلسطینی را به مشارکت در فعالیت های داخل مسجد الاقصی محکوم کرده بود.

وی هم چنین به پرداخت چهار هزار شِکِل(واحد پول رژیم صهیونیستی) محکوم شده بود.

 

خبرگزاری مهر

Parameter:426235!model&4354!print -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)