16 شهريور 1398 09:13:43

اذعان روزنامه عبری زبان به ضعف نظامی رژیم صهیونیستی  


اذعان روزنامه عبری زبان به ضعف نظامی رژیم صهیونیستی

جمعه 15 شهریور 1398

یک روزنامه عبری زبان به ضعف نظامی رژیم صهیونیستی در جنگ احتمالی با حزب الله لبنان اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت به ضعف نظامی رژیم صهیونیستی در هر جنگی با حزب الله لبنان اذعان کرد.

این روزنامه نوشت: زیر ساختهای اسرائیل از ضعف و کمبودهای گسترده رنج می برد. قدرت هوایی اسرائیل در صورت وقوع جنگ آتی با حزب الله لبنان عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

حزب الله لبنان اخیراً یک عملیات موشکی موفقیت آمیز علیه ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

 

خبرگزاری مهر

Parameter:428811!model&4354!print -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)