7 بهمن 1397 13:56:00
عمار حکیم در دیدار با هیات فلسطینی:

نهاد های بین المللی به مسئولیت خود در قبال ملت فلسطین پایبند باشند  


عمار حکیم در دیدار با هیات فلسطینی:

نهاد های بین المللی به مسئولیت خود در قبال ملت فلسطین پایبند باشند

یکشنبه 07 بهمن 1397

رئیس ائتلاف اصلاح و سازندگی عراق از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت های خود در قبال فلسطین و حقوق ملت فلسطین به خصوص حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین هایشان پایبند باشد.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)،  «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف اصلاح و سازندگی عراق ، در دیدار با هیات فلسطینی عضو کمیته پارلمانی دوستی عراق و فلسطین ، تازه ترین تحولات سیاسی عراق و منطقه را بررسی و بر محوریت مسئله فلسطین در وجدان امت عربی اسلامی تاکید کرد.

در این دیدار که در دفتر جریان حکمت ملی در بغداد انجام شد ، حکیم روند تشکیل دولت عراق و واگذاری ریاست آن به فردی مستقل و نیز نحوه شکل گیری ائتلاف های فرافرقه ای و فراقومی و رفتن به سمت تشکیل ائتلاف های ملی بررسی کرد.

در این دیدار ، حکیم بر یکپارچگی ملت و رهبران فلسطینی و اهمیت آن در احقاق حقوق ملت فلسطین تاکید کرد.

وی همچنین از نهاد بین المللی و جامعه بین الملل خواست که به مسئولیت های خود در قبال فلسطین و حقوق ملت فلسطین به خصوص در حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین هایشان پایبند باشد.

رئیس ائتلاف اصلاح و سازندگی عراق همچنین بار دیگر بر حمایت عراق از فلسطین و اهمیت هماهنگ سازی در مواضع مشترک و گسترش روابط زمینه ها تاکید کرد.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)

Parameter:385088!model&4354!print -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)