17 شهريور 1398 15:09:03

رژیم صهیونیستی به زودی کرانه باختری را در تاریکی فرو خواهد برد  


رژیم صهیونیستی به زودی کرانه باختری را در تاریکی فرو خواهد برد

یکشنبه 17 شهریور 1398

شرکت برق رژیم صهیونیستی درصدد قطع جریان برق از مناطق گسترده‌ای از کرانه باختری به منظور اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان برای پرداخت بدهی‌های خود است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این در حالی است که تشکیلات خودگردان برای هشتیمن ماه متوالی به خاطر اقدام رژیم صهیونیستی به بلوکه کردن بخشی از درآمدهای مالیاتی این تشکیلات با بحران مالی جدی مواجه است.

شبکه عبری زبان "کان" تاکید کرد که شرکت برق رژیم صهیونیستی از دو هفته دیگر یعنی پس از انتخابات کنست در 17 سپتامبر می‌توان برق بخش‌هایی از کرانه باختری را قطع کند.

قطعی جریان برق در کرانه باختری تدریجی بوده و در آغاز برق برخی روستاها به طور کامل قطع خواهد شد.

تشکیلات خودگردان بالغ بر 1.7 میلیارد شیکل به شرکت برق رژیم صهیونیستی بدهی دارد.

این شرکت مقامات رژیم صهیونیستی را در جریان تصمیم خود برای قطعی برق کرانه باختری قرار داده است.

 

مرکز اطلاع رسانی فلسطین

Parameter:429062!model&4354!print -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)