8 آبان 1395 12:42:00

سخنان امام خمینی درمورد اسرائیل  


بازخوانی دیدگاه امام راحل (ر ه )درباره رژیم صهیونیستی

اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود

لازم است بر دول اسلامى خصوصا بخصوص بر سایر مسلمین عموما، که دفع این‏ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند.

کلمات قصارحضرت امام خمینى

 

اوامر امام خمینی (ره) درخصوص اسرائیل

من طرفدارى از طرح استقلال اسرائیل و شناسایى او را، براى مسلمانان یک‏فاجعه و براى دولتهاى اسلامى یک انفجار مى‏دانم.

 

دولت غاصب اسرائیل با هدفهایى که دارد، براى اسلام و ممالک مسلمین خطرعظیم دارد.

 

برادران و خواهران باید بدانند که آمریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند.

 

خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ، آنان را به هر جنایتى مى‏کشاند.

 

ملتهاى برادر عرب، و برادران لبنان و فلسطین بدانند که هر چه بدبختى دارنداز اسرائیل و آمریکاست.

 

اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.

بر هر مسلمانى لازم است که خود را علیه اسرائیل مجهز کند.

 

کسانى که از اسرائیل حمایت مى‏کنند باید بدانند که افعى گزنده را در حمایت‏خود قوى مى‏کنند.

 

از اسرائیل، این دشمن اسلام و عرب جانبدارى نکنید، که این افعى افسرده اگردستش برسد بر صغیر و کبیر شما رحم نمى‏کند.

 

ما اسرائیل را رد خواهیم کرد و هیچ رابطه‏اى با او نخواهیم داشت ; او دولت‏غاصب است و با ما دشمن.

ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین، روابطى نخواهیم‏داشت.

 

اسرائیل مطرود ماست ;و ما براى همیشه نه نفت به او مى‏دهیم و نه آن را به‏هیچ وجه به رسمیت مى‏شناسیم.

 

تا ملتهاى اسلامى و مستضعفان جهان بر ضد مستکبران جهانى و بچه‏هاى آنان، خصوصااسرائیل غاصب قیام نکنند،دست جنایتکار آنان از کشورهاى اسلامى کوتاه نخواهدشد.

 

اسرائیل غاصب است و هرچه زودتر باید فلسطین را ترک کند. و تنها راه حل‏این است که برادران فلسطینى هر چه زودتر این ماده فساد را نابود گردانند وریشه استعمار را در منطقه قطع کنند، تا آرامش به منطقه بازگردد.

 

وظیفه ملت غیور ایران است که از منافع آمریکا و اسرائیل در ایران جلوگیرى‏کرده، و آن را مورد هجوم قرار دهند.

 

دولتهاى ممالک نفت‏خیز اسلامى لازم است از نفت و دیگر امکاناتى که در اختیاردارند، به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کنند.

 

لازم است بر دول اسلامى خصوصا بخصوص بر سایر مسلمین عموما، که دفع این‏ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند.

 

این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامى، با پشتیبانى دول بزرگ جایگزین شده‏است و ریشه‏هاى فسادش هر روز ممالک اسلامى را تهدید مى‏کند، باید با همت‏ممالک اسلامى و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود.

 

این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامى، با پشتیبانى دول بزرگ جایگزین شده‏است و ریشه‏هاى فسادش هر روز ممالک اسلامى را تهدید مى‏کند، باید با همت‏ممالک اسلامى و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود.

 

 

 

 

 

گزیده هایی از بیانات مقام معظم رهبری درباره روزقدس

 گزیده هایی از بیانات و فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در مورد اهمیت روز جهانی قدس :

 

- مسلمانان‌جهان ‌باید روز قدس ‌را روز همه ‌مسلمین‌، بلکه ‌مستضعفین‌ بدانند.

- محور اصلی‌" انتفاضه ‌اقصی"، "بیت‌المقدس‌ است‌.

- صهیونیسم‌ در مقابل ‌موج ‌نسل­های ‌رو به ‌ازدیاد فلسطینی‌ طاقت‌ نخواهد آورد.

- صهیونیسم ‌و دولت‌ غاصب‌ و مجعول‌ صهیونیستی‌ در فلسطین‌، محکوم ‌به ‌فناست‌.

- ما حقیقتا صهیونیست­ها را دشمن‌ دنیای ‌اسلام ‌می‌دانیم‌.

- علیرغم ‌تبلیغات ‌جهانی‌، انتفاضه ‌فلسطین‌ خاموش‌ شدنی ‌نیست‌ و آینده‌ آن ‌همراه ‌با رستگاری ‌و پیروزی ‌است‌.

- انتفاضه ‌مردم ‌فلسطین ‌به ‌رغم ‌تمام ‌فشارها ادامه‌ خواهد یافت ‌و رژیم ‌صهیونیستی ‌نمی‌تواند آن را برای‌ همیشه‌ متوقف ‌کند.

- مساله‌ی ‌فلسطین ‌از لحاظ‌ اسلامی ‌برای ‌همه‌ی ‌مسلمانان ‌از جمله ‌برای ‌ما یک‌ مساله‌‌ اساسی‌ و یک‌ فریضه ‌است‌.

- تنها راه ‌ریشه‌کن ‌کردن‌ این‌غده‌ سرطانی‌ خطرناک‌، مقاومت ‌و مبارزه ‌است‌.

- سیاست ‌آمریکا، صهیونیست­ها و استعمارگران ‌این ‌است‌ که ‌مسأله ‌فلسطین‌ به ‌فراموشی ‌سپرده ‌شود.

- مسئلة ‌مهم ‌این ‌دوران‌، مسئلة ‌فلسطین‌ است‌ که‌ انتفاضة‌ بزرگ‌ فلسطین‌ و بیت‌المقدس‌ همچنان‌ ادامه ‌دارد.

- انتفاضه ‌مردم ‌فلسطین‌ به ‌رغم ‌تمام ‌فشارها ادامه‌ خواهد یافت ‌و رژیم ‌صهیونیستی ‌نمی‌تواند آن را برای ‌همیشه‌ متوقف ‌کند.

- رژیم ‌صهیونیستی ‌در سرزمین ‌مغضوب‌ فلسطین ‌یک ‌رژیم ‌نژادپرست‌ است‌.

- مسئله ‌فلسطین ‌امروز مسئله ‌اول‌ جهان ‌اسلام ‌است‌.

- مهمترین ‌مسائل ‌جاری ‌فلسطین‌ است‌.

- مسأله‌ی ‌فلسطین‌، شوخی ‌و سرسری‌نیست‌؛ امروز اساسی‌ترین ‌مسأله‌ی ‌دنیای ‌اسلام ‌است‌.

- همه ملت­ها و دولت­های اسلامی باید مسئله فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.

-  مشکل اصلی فلسطین وجود دولت صهیونیستی است.

-  رژیم صهیونیستی هیچ بهره­ای از جنایت­های خود نخواهد برد.

-  امروز بیداری اسلامی ملت­های مسلمان نسبت به فلسطین و مردم آن فراگیر است.

-  همه مسلمانان و کشورهای اسلامی با احساس مسئولیت باید به مبارزین فلسطین در داخل و خارج کمکهای همه جانبه کنند.

-  مسأله فلسطین در صدر مسائل بین­الملل اسلامی است

-  بر همه ملت­ها و دولت­ها واجب است مسأله فلسطین را در اولویت مسائل خود قرار دهند.

-  فلسطینی­ها به برکت اسلام می­توانند در خانه خود امنیت بوجود آورند.

-  روز قدس باید تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین باشد.

Parameter:222289!model&4354!print -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)