|
|
0.0 (0)
حسین امیرعبداللهیان:
[1398/11/09]

آقای ترامپ! بی تردید مقاومت و مردم فلسطین کاغذ پاره «معامله_قرن» را بر سنگ قبر کشور جعلی اسراییل خواهند نهاد.  

حسین امیرعبداللهیان:

آقای ترامپ! بی تردید مقاومت و مردم فلسطین کاغذ پاره «معامله_قرن» را بر سنگ قبر کشور جعلی اسراییل خواهند نهاد.

 

شبکه تویتنا

Parameter:452434!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)