|
|
 » اخبار » اخبار
0.0 (0)
[1398/08/19]

ادامه اعتصاب غذای 3 اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی  

هیات امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که اسماعیل علی اسیر فلسطینی ساکن شهرک ابو دیس در قدس اشغالی از 110 روز پیش، اسیر احمد زهران از 48 روز پیش و اسیر مصعب هندی از 47 روز پیش دست به اعتصاب غذا زدند.

ادامه اعتصاب غذای 3 اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی

یکشنبه 19 آبان 1398

3 اسیر فلسطینی همچنان در اعتراض به بازداشت موقت خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، هیات امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که اسماعیل علی اسیر فلسطینی ساکن شهرک ابو دیس در قدس اشغالی از 110 روز پیش، اسیر احمد زهران از 48 روز پیش و اسیر مصعب هندی از 47 روز پیش دست به اعتصاب غذا زدند.

رژیم صهیونیستی به هر شیوه‌ای سعی می‌کند این 3 اسیر را به منظور شکستن اعتصاب غذای خود تحت فشار قرار دهد و از ارائه هرگونه خدمات مناسب پزشکی به آنان خودداری می‌کند.

خواسته این 3 اسیر فلسطینی، پایان مدت بازداشت موقت در زندان رژیم صهیونیستی است. این رژیم بدون هیچگونه تفهیم اتهام یا محاکمه‌ای آن‌ها را به بازداشت موقت درآورده است.

 

مرکز اطلاع رسانی فلسطین

Parameter:437288!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)