|
|
0.0 (0)
[1398/10/01]

اعلام‌همبستگی‌متفاوت‌صدهافعال‌فلسطینی با اسرا  

با هدف اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی، صفی چند ده متری در رام‌الله تشکیل شد و مردم، عکس و اسامی پنج هزار اسیر را در حمایت از آنان، به دست گرفتند.

اعلام‌همبستگی‌متفاوت‌صدهافعال‌فلسطینی با اسرا

یکشنبه 01 دی 1398

با هدف اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی، صفی چند ده متری در رام‌الله تشکیل شد و مردم، عکس و اسامی پنج هزار اسیر را در حمایت از آنان، به دست گرفتند.

شرکت‌کنندگان در این اقدام پرچم های فلسطین را نیز به دست گرفتند و با سر دادن شعارهایی خواستار افزایش دامنه همبستگی با اسرا و کمک به آنها در داخل زندان‌ها شدند.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، تعداد اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به بیش از شش هزار نفر می‌رسد که در میان آنها حدود چهل زن و دویست کودک نیز وجود دارد.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)

Parameter:450531!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)