|
|
0.0 (0)
[1398/09/27]

انگلیس چگونه شریک پاکسازی قومی در فلسطین شد؟  

انگلیس با حمایت از یک موسسه که تحت پوشش اقدامات خیرخواهانه به نفع صهیونیسم جهانی فعالیت می‌کند بر جنایات صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی طی چندین سال سرپوش گذاشته است.

انگلیس چگونه شریک پاکسازی قومی در فلسطین شد؟

چهارشنبه 27 آذر 1398

انگلیس با حمایت از یک موسسه که تحت پوشش اقدامات خیرخواهانه به نفع صهیونیسم جهانی فعالیت می‌کند بر جنایات صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی طی چندین سال سرپوش گذاشته است.

به گزارش پایگاه خبری میدل ایست آی، انگلیس از سازمانی حمایت مادی و معنوی می کند که در پاکسازی قومی صدها هزار نفر از فلسطینی ها شریک است. این موسسه با نام صندوق ملی یهود بر نقش خود در ساخت اسرائیل تاکید می کند و مدعی است که هر پنی در این سازمان برای پیشبرد پروژه ای در سرزمین های اشغالی صرف می شود.  

طبق این گزارش، همزمان با اخراج ۷۵ هزار فلسطینی از خانه هایشان توسط ارتش تازه تاسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، کمک ها به صندوق ملی یهود برای خرید ۲۵۰ میلیون درخت و کاشت آنها در مناطق اشغالی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن ارتش اسرائیل صدها روستای فلسطینی را تخریب کرده و آنها را ویرانه ای تبدیل کرد.

براساس این گزارش، کاشت درختان در ابتدا به منظور انسداد راه آوارگان فلسطینی برای بازگشت به روستاها و بازسازی خانه هایشان بود. به همین دلیل امروزه میلیون های فلسطینی در اردوگاه های آوارگان در سراسر خاورمیانه با مشقت زندگی می کنند. با استفاده و کمک همین درخت ها فلسطینی ها از زمین های خود اخراج شدند و اقدام رژیم صهیونیستی در پاکسازی قومی ملت فلسطین لباس طرفداری از محیط زیست را به تن کرد.

 

به نوشته میدل ایست آی، صندوق ملی یهود تقریبا یک دهه پیش از تاسیس رژیم نامشروع اسرائیل در سال ۱۹۳۹ کمک هایی را دریافت می کرده است و هنوز با درآمدهای حاصل از مالیات در انگلیس و جاهای دیگر مدیریت می شود. این یعنی انگلیس کمک هزینه پاکسازی قومی در روستاهای فلسطینی را تامین می کند.   

برمبنای این گزارش، پویشی (کمپین) در سال ۲۰۱۰ برای توقف فعالیت صندوق ملی یهود با حمایت سازمان های فلسطینی آغاز شد. این پویش یک سال بعد حمایت پارلمان انگلیس را به دست آورد و ۶۸ عضو پارلمان فعالیت های این موسسه را محکوم کردند و خواستار لغو عنوان خیریه آن شدند. با وجود حمایت جرمی کوربین عضو وقت حزب کارگر و رهبر فعلی این حزب، هیچکدام از اعضای حزب محافظه کار انگلیس از این کمپین حمایت نکردند.

به گفته یکی از خانواده های اخراج شده از روستای عجور در جنوب کرانه باختری، پول های انگلیس بود که به تخریب روستای ما کمک کرد. صندوق ملی یهود فقط درختکاری انجام نداد، این درختها به عنوان یک سلاح جنگی و استمعاری استفاده شد.

پویش های شکل گرفته علیه صندوق ملی یهود انگلیس تنها بر روی نقش تاریخی آنها در اخراج فلسطینی ها تمرکز ندارد بلکه به اقدام فعال برای سیاست های نژادپرستانه و تبعیض آمیز ادامه می دهد.

به گزارش میدل ایست آی، صندوق ملی یهود یکی از سازمان های مهم بود که به انتشار بیانیه بالفور در سال ۱۹۱۷ (۱۲۹۶) برای تشکیل یک "کشور یهودی" در سرزمین فلسطین کمک کرد.

دولت لندن نوامبر همان سال (آبان ۱۲۹۶) وعده تأسیس کشور یهودی را به لرد روچیلد سرمایه‌دار صهیونیست داد و بعدها با انتخاب هربرت ساموئل یک یهودی صهیونیست به عنوان فرماندار این سرزمین، همه چیز برای تسلط صهیونیست ها بر سرزمین فلسطین مهیا شد.

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

Parameter:450332!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)