|
|
0.0 (0)
[1398/12/05]

اهداف پنهان رژیم صهیونیستی؛ انتخاب اسامی و زمان بندی تهدیدها!  

غزه به خاری در گلوی رژیم صهیونیستی تبدیل شده گاهی اجازه ارسال کمک ها بدان را می دهد و دیری نمی پاید که از تصمیم خود منصرف می شود نه می تواند آن را ببلعد تا راحت شود و نه می تواند آن را نادیده بگیرد چرا که در گلویش گیر کرده است تنها راه حل  یک عمل جراحی خطرناک بر روی  کسی است که آن را بلعیده است .

اهداف پنهان رژیم صهیونیستی؛ انتخاب اسامی و زمان بندی تهدیدها!

دوشنبه 05 اسفند 1398

غزه به خاری در گلوی رژیم صهیونیستی تبدیل شده گاهی اجازه ارسال کمک ها بدان را می دهد و دیری نمی پاید که از تصمیم خود منصرف می شود نه می تواند آن را ببلعد تا راحت شود و نه می تواند آن را نادیده بگیرد چرا که در گلویش گیر کرده است تنها راه حل  یک عمل جراحی خطرناک بر روی  کسی است که آن را بلعیده است .

تهدید نوار غزه بخشی از یک سیاست قدیمی علیه ساکنان آن است اما زمان بندی تهدید و نوع آن موجب می شود تا تهدید به شکل دیگری فهمیده شود. رژیم صهیونیستی دوتن از برجسته ترین اعضای به ویژه جنبش حماس و عموما مقاومت را انتخاب کرده تا عنوانی برای تهدیدش باشند.

"یحیی السنوار" یکی از فرماندهان برجسته جنبش حماس و مروان عیسی مسئول برجسته گردان های القسام دو عضو برجسته ای هستند که اشغالگران آنها را انتخاب کرده اند. بنابراین تهدیدات به خاطر اهمیت این افراد و زمان بندی آن حساسیت بیشتری یافته است ، زیرا این تهدیدات درست پیش از برگزاری انتخابات رژیم صهیونیستی برای بار سوم، مطرح شده و همین مساله ما را وا می دارد به چند دلیل، درامکان اجرای آن دستکم پیش از انتخابات تردید کنیم.

نخست اینکه غزه دیگر برای نیروهای اشغالگر تفرجگاه نیست و وقوع درگیری های هوایی ، حتی اگر رژیم صهیونیستی جنایت هایی را مرتکب شود و غزه را به زمین سوخته ای تبدیل کند،غیر ممکن است زیرا موقعیت جغرافیایی غزه و جمعیت زیاد آن موجب وقوع درگیری های زمینی می شود و این مساله تلفات جانی و مالی زیادی به اشغالگران تحمیل می کند و شاید حتی در پایان نیز پیروز نشوند. حملات اسرائیل در سال 2014 درس عبرتی برای آنان است زیرا پیشروی آنان به منطقه الشجاعیه، موجب از دست دادن ده ها سربازشان شد.

دوم اینکه در آستانه انتخابات، تبلیغات انتخاباتی حدود یک میلیارد شیکل هزینه دارد بنابراین رژیم صهیونیستی نخواهد توانست این پولها را در جنگی با نتیجه ای غیر قطعی، هزینه کند.

سوم : تصمیم حمله فقط با نتانیاهو نیست و وی باید در این خصوص باید با مراکز نظامی، رایزنی کند و آنها نیز برای حمله جدید به نوار غزه آمادگی ندارند.

چهارم: راستگرایان و شهرک نشینان، لحن و زبان افراطی گری را دوست دارند، بنابراین هدف از این تهدیدات جلب نظر تندروها و سوق دادن آنان به انتخاب شخصی است که امنیتشان را برقرار کند.

شاید مهم ترین واکنش از سوی گردان های القسام به تهدیدات اسرائیل به نقل از یکی از فرماندهان آن باشد که گفت : " فرماندهان دشمن شکست خورده باید پیش از اندیشیدن درباره تصمیمی که نتوانند بهای تبعات آن را بپردازند، راهکاری برای بالن های غزه بیابند."

با این واکنش منطقی قسام، پیش بینی می شود این تهدیدات در همین حد باقی بماند و فقط برای انتخابات اسرائیل و آوردن رای دهندگان به پای صندوق های رای مصرف شود زیرا بالن هایی که جوانان فلسطینی با موافقت مقاومت هوا می کنند، بحرانی در شهرک نشین های جنوبی برای اشغالگران به وجود آورده چه رسد به بحران موشک ها بنابراین ترور افرادی مانند السنوار یا عیسی به این سادگی ها نیست زیرا مقاومت انتقام سختی خواهد گرفت.

رژیم اشغالگرصهیونیستی نماد فریبکاری و خیانت است از این رو مقاومت ،تهدیدات را جدی می گیرد و از سویی آمادگی اش را افزایش می دهد و رهبران مقاومت نیز از سوی دیگر جوانب احتیاط را بیش از پیش در نظر خواهند گرفت زیرا یحیی السنوار یکی از فرماندهان حماس اخیرا از فعالیت های خود دست کشیده و این بدان معناست که تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده است اما حتی خانواده مروان عیسی ، یکی از مسئولان القسام به درستی از فعالیت های وی پیش از تهدید اطلاع نداشتند.

بنابراین غزه در دهانه آتشفشان قرار گرفته ،اگر چه عوامل انفجار اکنون کامل نیست اما پس از انتخابات اسرائیل چه گینیتس یا نتانیاهو رای بیاورد، حتمی خواهد بود زیرا هیچ یک از آنان با غزه تسویه حساب نکرده اند و شاید غرور معامله ترامپ و ذلت عرب ها آنان را به حمله چهارم به غزه که تروریستی تر و خونین ترباشد، وادار کند یا شاید سیاست، با معامله ی دیگری ما را غافلگیر کند و پیش بینی ها نیز درست از آب دربیاید اما مساله قطعی این است که گروههای مقاومت بر سر سلاح خود چانه زنی نخواهند کرد.

 

العالم

Parameter:453625!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)