|
|
0.0 (0)
طی دیداری صورت گرفت؛
[1398/07/21]

بازدید دکتر امیر عبداللهیان از خبرگزاری قدس و جمعیت دفاع از ملت فلسطین+ فیلم  

طی دیداری صورت گرفت؛

بازدید دکتر امیر عبداللهیان از خبرگزاری قدس و جمعیت دفاع از ملت فلسطین+ فیلم

یکشنبه 21 مهر 1398

مشاهده ویدئو

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)

بازدید دکتر امیر عبداللهیان از خبرگزاری قدس
Parameter:433988!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)