|
|
0.0 (0)
[1398/04/16]

برنامه مجلس در جهت تبیین مبانی دیپلماسی فلسطین  

برنامه مجلس در جهت تبیین مبانی دیپلماسی فلسطین

دوشنبه 3 تیر 1398

 

 

خبرگزاری بین المللی قدس (قدسنا)

لینک دانلود فیلم

برنامه مجلس در جهت تبیین مبانی دیپلماسی فلسطین
Parameter:419293!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)