|
|
0.0 (0)
[1395/12/02]

بـرنامه ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین  

 

 

بـرنامه ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

 

 

سه شنبه 12/03/ 1395  (21 فوریه 2017)

 

 09:00                                                      استقرار هیات ها

09:45                                                      مراسم افتتاحیه

11:15                                                     سخنرانی روسای هیئت ها

12:15                                                      نماز ظهر

13:00                                                      ضیافت رسمی ناهار رییس مجلس

14:30                                                     ادامه جلسه عمومی و سخنرانی ها

16:00                                                      استراحت

16:30                                                     ادامه  جلسه عمومی و سخنرانی ها

18:00                                                     نماز مغرب

 

چهار شنبه 1395/12/04 ( 22 فوریه 2017)

 

8:30                                                      شروع کار کمیته های کنفرانس  

09:30                                                   جلسه عمومی کنفرانس و ادامه سخنرانی هیئت ها

12:15                                                   پایان جلسه عمومی و نماز ظهر

13:00                                                  صرف نهار در محل اجلاس

14:30                                                  شروع جلسه عمومی کنفرانس و ادامه سخنرانی ها

16:00                                                  استراحت

16:30                                                  مراسم اختتامیه

17:00                                                 سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران

17:20                                                 ادامه برنامه اختتامیه تا ساعت 18:00

Parameter:226397!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)