|
|
 » اخبار » اخبار
0.0 (0)
[1398/11/27]

تجمع در نهر البارد در محکومیت معامله قرن  

گروههای فلسطینی و کمیته مردمی، تظاهراتی دانشجویی در اردوگاه نهر البارد لبنان در مخالفت با 'معامله قرن' برگزار کردند.

تجمع در نهر البارد در محکومیت معامله قرن

یکشنبه 27 بهمن 1398

گروههای فلسطینی و کمیته مردمی، تظاهراتی دانشجویی در اردوگاه نهر البارد لبنان در مخالفت با 'معامله قرن' برگزار کردند.

'ناصر سویدان' دبیر جنبش فتح در نهر البارد از معلمان به خاطر نقش برجسته آنها در پرورش نسلی آزادیخواه تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: 'ابومازن سدی استوار در برابر توطئه های صهیونیستی آمریکایی علیه مساله فلسطین است؛ ابومازن اعلام کرد که هیچ صلحی در منطقه محقق نخواهد شد مگر آنکه فلسطینیان از حق خود برای برپایی کشوری با حاکمیت کامل و پایتختی قدس شریف و بازگشت آوارگان برخوردار شوند'.

این تظاهرات از مدارس آغاز شد و تا باب السوق ادامه یافت؛ تظاهرکنندگان شعارهایی در عشق به فلسطین سر می دادند.

 

العالم

Parameter:453262!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)