|
|
0.0 (0)
[1396/11/10]

تولد اسرائیل نویسنده: صادق زیبا کلام  

تولد اسرائیل

نویسنده: صادق زیبا کلام

این کتاب در 8 فصل به تاریخ اسرائیل می پردازد.

حق تکثیر: انتشارات روزنه ، 1391
قابل دریافت از سایت دکتر صادق زیبا کلام

 

لینک دانلود

Parameter:313643!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)