|
|
0.0 (0)
دیدار شرکت‌کنندگان در سیزدهمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی
[1396/10/27]

در قضیه فلسطین، سه حادثه اشغال سرزمین، تبعید و قتل عام اتفاق افتاده است  

در دیدار شرکت‌کنندگان در سیزدهمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی

سایت اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

در قضیه فلسطین، سه حادثه اشغال سرزمین، تبعید و قتل عام اتفاق افتاده است

در قضیه فلسطین، سه حادثه اشغال سرزمین، تبعید و قتل عام اتفاق افتاده است
Parameter:312385!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)