|
|
0.0 (0)
[1399/02/21]

راز بقای ترامپ و نتانیاهوی فاسد چیست؟  

بسیاری می پرسند آنچه آن را دمکراسی آمریکایی می نامند، چطور یک فاسد سیاسی و اخلاقی مانند دونالد ترامپ را به عنوان رییس جمهور آمریکا تحمل می کند.

راز بقای ترامپ و نتانیاهوی فاسد چیست؟

یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

بسیاری می پرسند آنچه آن را دمکراسی آمریکایی می نامند، چطور یک فاسد سیاسی و اخلاقی مانند دونالد ترامپ را به عنوان رییس جمهور آمریکا تحمل می کند.

العالم – کشکول

یکی از آخرین مظاهر این دمکراسی آمریکایی، آن بود که مشخص شد ترامپ جمهوری خواه از اوکراین به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به جو بایدن رقیب دمکراتش در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرده است تا بیش از پیش در این سمت بماند و بیشتر فساد کند.

دمکراسی اسراییلی نیز دستکمی از دمکراسی آمریکایی ندارد چرا که بنیامین نتانیاهوی فاسد که قرار بود به خاطر فساد سیاسی، مالی و اخلاقی و اتهامهایی مانند رشوه خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت، زندانی شود مجددا مامور تشکیل کابینه صهیونیستی شده است.

نتانیاهو باید 24 مه محاکمه می شد اما دمکراسی اسراییلی به گونه ای است که اجازه داد چنین اتهامهایی مانع تشکیل کابینه توسط وی نشود و دادگاه عالی رژیم نیز بدون توجه به شکایات مخالفان، اعلام کرد که توافق نتانیاهو با بنی گانتز رقیب انتخاباتی اش برای تشکیل کابینه وحدت ملی به رغم اتهامهای وارده به نتانیاهو غیرقانونی نیست.

گویی دادگاه رژیم صهیونیستی خواست به مخالفان نتانیاهو بفهماند که اتهامهایی مانند رشوه خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت مانعی در برابر نخست وزیر شدن نیست.

البته آنهایی که با دمکراسی آمریکایی اسراییلی آشنا هستند از این موضوع که ترامپ و نتانیاهوی فاسد به رغم اتهامهای وارده به آنان همچنان در راس قدرت هستند، غافلگیر نشدند چرا که می دانند مصلحت صهیونیسم جهانی بر دمکراسی ارجحیت دارد لذا فعلا صهیونیسم صلاح دیده که ترامپ و نتانیاهو تا تکمیل اجرای قرارداد ترامپ یا قرارداد قرن در راس قدرت باقی بمانند پس در این صورت می توان نسبت به اتهامهایی مانند فساد سیاسی، مالی، رشوه خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت برای تحقق مصلحت صهیونیسم بی توجه بود اینگونه است که می بینیم آنچه برای دمکراسی های غربی اهمیت دارد فقط مصلحت صهیونیسم جهانی است.

 

العالم

Parameter:455806!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)