|
|
0.0 (0)
[1398/12/14]

رزمایش نظامی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا آغاز شد  

رزمایش مشترک نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا تحت عنوان «جونیپر-کبرا»، علی‌رغم شیوع ویروس کرونا در فلسطین اشغالی، آغاز شد.

رزمایش نظامی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا آغاز شد

چهارشنبه 14 اسفند 1398

رزمایش مشترک نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا تحت عنوان «جونیپر-کبرا»، علی‌رغم شیوع ویروس کرونا در فلسطین اشغالی، آغاز شد.

 

العالم

Parameter:453868!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)