|
|
0.0 (0)
[1399/06/25]

رهبری مقاومت مردمی فلسطین و مقابله با عادی سازی  

در سایه عادی سازی روابط برخی نظام های عربی با رژیم اشغالگر اسراییلی، موضع گروه های فلسطینی در نشست دبیران کل موجب تحکیم وحدت فلسطینی ها پس از سال ها چند دستگی شد.

رهبری مقاومت مردمی فلسطین و مقابله با عادی سازی

 سه شنبه 25 شهریور 1399

در سایه عادی سازی روابط برخی نظام های عربی با رژیم اشغالگر اسراییلی، موضع گروه های فلسطینی در نشست دبیران کل موجب تحکیم وحدت فلسطینی ها پس از سال ها چند دستگی شد.

العالم ـ فلسطین اشغالی

مسئولانی در جنبش جهاد اسلامی اظهار داشتند که بیانیه شماره 1 رهبران مقاومت مردمی فلسطین پس از نشست دبیران کل صادر شد و در این نشست بر تشکیل چندین کمیته از جمله کمیته فعالیت ملی مقاومت مردمی توافق حاصل شد.

این مسئولان تاکید کردند که زمینه برای فعالیت مردمی در کرانه باختری بیش از گذشته فراهم شده است و می بایست رهبری ملی مقاومت مردمی به رهبری فراگیر مقاومت تبدیل شود.

این مقامات مسئول در جهاد اسلامی توضیح دادند که ملت های عرب به این مقاومت مردمی بیشتر نیاز دارند. این مقاومت مردمی در واقع از مقاومت جوانان فلسطینی الهام می گیرد. آنها قبل از تشکیل این مقاومت مردمی، دست به همین مبارزه می زدند. پیش از این هرگاه یک جوان فلسطینی دست به عملیاتی علیه صهیونیستها از قبیل به غنیمت گرفتن تفنگ و یا زیرگرفتن صهیونیستها و یا چاقو زدن آنها می زد، فلسطینی ها برای انجام این اقدامات قهرمانانه از کسی و یا طرفی اجازه نمی گرفتند و فقط به منظور ادامه مبارزه و جهاد دست به این عملیات می زدند.

آنها تصریح کردند که راه اندازی یک مقاومت سازمان یافته وظیفه کمیته هایی است که به زودی تشکیل خواهند شد؛ این کمیته ها برای این مقاومت مردمی هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد.

از سوی دیگر برخی مسئولان فلسطینی تاکید کردند که مساله فلسطین بیش از ربع قرن در یک تونل تاریکی به سر می برد و آنچه که در روزهای اخیر در عرصه فلسطین اتفاق افتاد، آن است که مساله فلسطین از این تونل خارج گشت.

مسئولان فلسطینی اظهار داشتند که اقدام رهبران گروههای فلسطینی طی روزهای اخیر گامی به جلو است و بیانیه شماره 1 رهبران مقاومت اسلامی در واقع حاصل نشست اخیر گروه های فلسطینی در بیروت است اما برای آنکه این گام ها به یک اقدامی انقلابی تبدیل شود می بایست برخی اصول و پایه ها فراهم گردد.

مسئولان فلسطینی خاطرنشان کردند که نیروهای ملی باید خود را برای دو مساله آماده کنند. نخست آنکه باید برای پرداخت بهای این تصمیم آماده باشند و بهای آن یا زندان و یا ترور و یا بازداشت و غیره است. مساله دوم آنکه باید برخی تصمیمات سیاسی در راستای تحکیم و تثبیت این رویکرد اتخاذ شود مانند آنکه به رسمیت شناختن دولت عبری لغو گردد و هماهنگی امنیتی با صهیونیستها به طور کامل متوقف شود و باید شکافی که طی ربع قرن میان فلسطینی ها و نظام سیاسی بوجود آمد، از میان برود. مردم قدرت و توان زیادی دارند و باید از توانمندی های آنها بهره بردای شود.

آنها تصریح کردند: اگر واقعا عزم و اراده قوی برای خروج از این تونل تاریک وجود داشته باشد؛ باید تدابیری در عرصه آزادی ها و روابط اتخاذ گردد و باید اقدامی مشترک صورت بگیرد.

 

 

شبکه العالم

منبع:
Parameter:462782!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)