|
|
0.0 (0)
[1399/03/04]

روز قدس، ازمنحرف شدن مساله فلسطین جلوگیری می کند  

کارشناسان سیاسی معتقدند بزرگداشت روز جهانی قدس ، آگاهی درباره مساله فلسطین را افزایش داد و سد محکمی در برابر تلاش ها برای عادی سازی ایجاد کرد.

روز قدس، ازمنحرف شدن مساله فلسطین جلوگیری می کند    

 یکشنبه 4 خرداد 1399

کارشناسان سیاسی معتقدند بزرگداشت روز جهانی قدس ، آگاهی درباره مساله فلسطین را افزایش داد و سد محکمی در برابر تلاش ها برای عادی سازی ایجاد کرد.

العالم – نظرکده

تحلیلگران سیاسی تاکید دارند مراسم روز قدس از زمان اعلام آن توسط امام خمینی تا الان موجب افزایش آگاهی نسبت به مساله فلسطین و یکی از بزنگاه های مهم حمایت از قدس در کشورهای عربی و اسلامی شده که سد فرهنگی محکمی در برابر موج هایی است که در صدد از بین بردن مساله فلسطین و تلاش برای عادی سازی رابطه با دشمن است.

سیاستمداران فلسطینی نیز معتقدند صهیونیستها درصدد فریب دادن افکار دنیا و کشورهای عربی اسلامی و فلسطینی با روایتهای صهیونیستی هستند. اما همه تلاش هایشان ناکام ماند و مساله فلسطین هنوز در ذهن هر انسان آزاده ای در جهان است.

این سیاستمداران نسبت به تلاش های برای عادی سازی رابطه با اسرائیل و تلاش برای منحرف کردن مساله فلسطین و القا مقصر بودن مردم فلسطین و نه قربانی بودن آنان ابراز نگرانی کردند.

اما سیاستمداران یمنی معتقدند دشمن صهیونستی به گذر زمان و تاثیرآن بر حافظه مردم اعتماد کرده اما امام خمینی با اعلام جمعه اخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس مانع از فراموش شدن مساله فلسطین شد و این مساله را در وجدان مردم زنده نگاه داشت

از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی معتقدند تلاش برای بازی با واقعیت های تاریخی و فریب دادن و واداشتن مردم به پذیرش همزیستی با رژیم صهیونیستی از زمان غصب فلسطین قطع نشده اما اراده مقاومت و آگاهی ملی و محلی قویتربوده لذا تلا شهای فعلی نظام سعودی و دیگران که آمریکا پشت آن قرار دارد، بی فایده است و باید با قدرت و در همه سطوح با آن مقابله کرد.

 

 

شبکه العالم

Parameter:456493!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)