|
|
0.0 (0)
[1396/04/10]

سخنان امام موسی صدر درباره اسرائیل و اشغال سرزمین فلسطین  

سخنان امام موسی صدر درباره اسرائیل و اشغال سرزمین فلسطین

11 تیر 1395

امام موسی صدر در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره اشغال سرزمین فلسطین به دست اسرائیل، گرفتن بخش هایی از لبنان، عبور آوارگان فلسطینی از مرزهای جنوب لبنان، موضع کشورهای عربی و آغاز مبارزه و مقاومت فلسطینی ها توضیح می دهد.

 

سخنان امام موسی صدر درباره اسرائیل واشغال سرزمین فلسطین

سخنان امام موسی صدر درباره اسرائیل و اشغال سرزمین فلسطین
Parameter:233115!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)