|
|
0.0 (0)
[1395/09/01]

صوتی- بیانات مقام معظم رهبری در سومین کنفرانس حمایت از حقوق مردم فلسطین فروردین 1385  

1385

صوتی- بیانات مقام معظم رهبری در سومین کنفرانس حمایت از حقوق مردم فلسطین فروردین
Parameter:222609!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)