|
|
0.0 (0)
[1395/09/01]

صوتی- بیانات مقام معظم رهبری در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین اسفند 1387  

صوتی- بیانات مقام معظم رهبری در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین اسفند 1387
Parameter:222610!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)