|
|
 » اخبار » اخبار
0.0 (0)
[1398/11/27]

عادی سازی روابط آل خلیفه با رژیم اشغالگر برای ماندن در قدرت  

فعالان حقوق بشر بحرین تاکید می کنند که نظام آل خلیفه به خاطر ترس از ملت خود می کوشد تا پیش از خروج آمریکا از منطقه، خود را به رژیم اشغالگر نزدیک تر سازد.

عادی سازی روابط آل خلیفه با رژیم اشغالگر برای ماندن در قدرت

یکشنبه 27 بهمن 1398

فعالان حقوق بشر بحرین تاکید می کنند که نظام آل خلیفه به خاطر ترس از ملت خود می کوشد تا پیش از خروج آمریکا از منطقه، خود را به رژیم اشغالگر نزدیک تر سازد.

فعالان می گویند که به تعویق افتادن پیروزی به معنای آن نیست که اشتباهی و یا خطایی در ارزشهای انقلاب بحرین وجود دارد؛ ممکن است روند درگیری سیاسی طولانی شود اما در نهایت حاکمان رو به زوالند و ملتها باقی می مانند.

فعالان بحرینی اقدامات سرکوبگرانه نظام بحرین علیه ملت را اقداماتی هولناک توصیف و تصریح می کنند که با این وجود ملت بحرین از سرکوب نمی هراسد و به تحرکات خود ادامه می دهد و اینک این نظام است که از مردم ترس و هراس دارد.

از سوی دیگر فعالان رسانه ای بحرینی تاکید می کنند که انقلاب بحرین بسیاری از طرحهای نظام از جمله تشدید اقدامات امنیتی برای سرکوب انقلاب مردمی را به شکست کشانده است.

این فعالان رسانه ای تصریح کردند که امریکا برای پذیرش حکومت های دموکراتیک جدید در منطقه خاورمیانه آمادگی ندارد و به نفعش است که دیکتاتورهای موجود در منطقه و از جمله بحرین همچنان در قدرت باقی بمانند.

برخی دیگر از فعالان حقوق بشر اما دیدگاه دیگری دارند؛ آنها می گویند: نظام بحرین می خواهد کشور را از وابستگی به امریکا به وابستگی به رژیم اشغالگر منتقل کند؛ چنانکه اینک بحرین در راس کشورهایی است که به عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر روی آورده اند. همچنین گفته شده است که نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی به صورت محرمانه به بحرین سفر خواهد کرد.

فعالان حقوق بشر بر این باورند که آمریکا قصد دارد منطقه را ترک کند و حال که نظام بحرین تمام روابط خودش را با ملت قطع کرده است، گزینه ای به جز عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر ندارد تا خود را در برابر ملت حفظ کند؛ اما اگر نظام بحرین گمان می کند با این گزینه می تواند نجات یابد؛ دچار وهم و خیال است.

این فعالان خاطرنشان کردند که بسیاری از نظام های منطقه از جمله نظام بحرین در واقع کارکنانی نزد امریکا هستند که هر آنچه واشنگتن به آنها دستور می دهد، اجرا می کنند و هیچ مشروعیتی ندارند.

 

العالم

Parameter:453261!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)