|
|
0.0 (0)
[1398/08/19]

فیلم هجوم شبانه مزدوران صهیونیست به خانه‌های فلسطینی‌ها  

تصاویری منتشر شده است از هجوم شبانه و بی‌رحمانه مزدورانه صهیونیستی‌ها به خانه‌های فلسطینی‌هایی که در خانه خود مستقر بوده‌اند.

هجوم شبانه مزدوران صهیونیست به خانه‌های فلسطینی‌ها

یکشنبه 19 آبان 1398

تصاویری منتشر شده است از هجوم شبانه و بی‌رحمانه مزدورانه صهیونیستی‌ها به خانه‌های فلسطینی‌هایی که در خانه خود مستقر بوده‌اند.

مشاهده ویدئو

 

خبرگزاری مهر

Parameter:437379!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)