|
|
 » مواضع » سایر
0.0 (0)
[1395/10/18]

گودرزی: قضیه فلسطین به ویترینی برای ژست صلح طلبی آمریکا تبدیل شده است  

شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سیاست های اعمالی آمریکا با سیاست اعلامی آنها در تضاد است، گفت: آنها در ظاهر اقداماتی در حوزه صلح دارند اما در واقع همواره نسبت به محور مقاومت تحدیداتی را اعمال می کنند.

 

مسعود گودرزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص سیاست های متناقض آمریکا در قبال فلسطین گفت: دوگانگی در رفتار آمریکا به خصوص راجع به قضیه فلسطین طی سال ها و در حال حاضر بحران سوریه از دیرباز وجود داشته است.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: استراتژی پنهان آمریکایی ها این است که در اصل از منافع و مصالح خود در راستای استعمارگری در منطقه کوتاه نمی آیند اما از هر مسأله ای هم استفاده می کنند تا ویترین سیاست خارجی خود استفاده می کنند در حالی که سیاست های اعلامی آمریکایی ها با سیاست های اعمالی آنها تفاوت دارد.

سیاست اصلی آمریکا تحدید محور مقاومت در خاورمیانه است

وی افزود: سال های 1948 تا 1956 و بعد از آن نیز سال های 2001 و 2011 و بعد هم 2016 و 2017 از جمله بازه های زمانی بود که شاهد اوج سیاست های دوگانه آمریکایی ها بودیم به خصوص از سال 2001 که ادبیات مقاومت وارد حوزه های سیاسی شد، استراتژی آمریکایی ها نیز در این خصوص قوت گرفت لذا علی الظاهر کاری را در حوزه صلح انجام می دهند اما در واقع همواره نسبت به محور مقاومت تحدیداتی را اعمال می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان دوران اوباما که متصل به دوران جدید ریاست جمهوری ترامپ است فضای متناقض آنها ادامه پیدا کرده و در نهایت استراتژی امریکا در حوزه خاورمیانه و نفت سیاست های واحدی است که صرفا شیوه دسترسی آنها متفاوت است./

 

Parameter:223678!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)