|
|
0.0 (0)
[1399/10/20]

ماهیگیری فلسطینی‌ها در نوار غزه  

هزاران نفر از طریق ماهیگیری در نوار غزه غذای روزانه خود را تهیه می‌کنند و بدون صید ماهی قادر به گذراندن امور روزمره خود نیستند.

ماهیگیری فلسطینی‌ها در نوار غزه

شنبه 20 دی 1399

هزاران نفر از طریق ماهیگیری در نوار غزه غذای روزانه خود را تهیه می‌کنند و بدون صید ماهی قادر به گذراندن امور روزمره خود نیستند.

محدوده فعلی ماهیگیری در سواحل غزه توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی به شعاع ۹ تا ۱۴ کیلومتری محدود شده است.

 

خبرگزاری مهر

Parameter:472540!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)