|
|
0.0 (0)
همزمان با برپایی مراسم سالگرد شهادت فتحی شقاقی؛
[1398/08/06]

نافذعزام: تحقق آشتی ملی راه حل نهایی بحران داخلی فلسطینیان است  

همزمان با برپایی مراسم سالگرد شهادت فتحی شقاقی؛

نافذعزام: تحقق آشتی ملی راه حل نهایی بحران داخلی فلسطینیان است/ شقاقی سال‌ها برای از بین بردن دودستگی میان گروه های فلسطینی تلاش کرد

دوشنبه 06 آبان 1398

همزمان با برپایی مراسم سالگرد شهادت فتحی شقاقی؛ نافذعزام: تحقق آشتی ملی راه حل نهایی بحران داخلی فلسطینیان است شقاقی سال‌ها برای از بین بردن دودستگی میان گروه های فلسطینی تلاش کرد 

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)

Parameter:435972!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)