|
|
0.0 (0)
رای الیوم بررسی کرد؛
[1400/01/15]

نقش مثلث آمریکایی-اسرائیلی و فرانسوی در بی‌ثباتی لبنان  

لبنان این روزها با بحرانهای متعددی دست و پنجه نرم می کند و این کشور شرایط سختی را سپری می کند و این وضعیت سخت مردم این کشور را در تنگنا قرار داده است.

رای الیوم بررسی کرد؛

نقش مثلث آمریکایی-اسرائیلی و فرانسوی در بی‌ثباتی لبنان

یکشنبه 15 فروردین 1400

لبنان این روزها با بحرانهای متعددی دست و پنجه نرم می کند و این کشور شرایط سختی را سپری می کند و این وضعیت سخت مردم این کشور را در تنگنا قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رأی الیوم در مطلبی درباره لبنان آورده است: لبنان این روزها با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و این کشور شرایط سختی را سپری می‌کند و این وضعیت سخت مردم این کشور را در تنگنا قرار داده است اما با این حال برخی مسئولان لبنانی غیرمسئولانه عمل می‌کنند و به جای اینکه در راستای خروج کشور خود از بحران حرکت کنند بر بحران دامن می‌زنند و این کشور را به سوی جنگ داخلی سوق می‌دهند.

برای اینکه درگیر کلیات نشویم باید به چند تحول رخ داده اشاره کنیم؛

نخست، فایل ویدئویی منتشر شده که به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی منعکس شد و در آن بشاره الراعی اسقف مارونی لبنانی زبان به انتقاد از حزب الله گشود.

دوم، اتهام سمیر جعجع علیه سوریه مبنی بر سرقت ثروت گازی و نفتی لبنان و درخواست وی از جامعه جهانی برای توقف آنچه تعدی سوریه به حاکمیت لبنان خواند.

رأی الیوم می‌نویسد: ما دیدگاه مخالف با الراعی و اتهاماتی که وی علیه حزب الله زده است، داریم نه به این خاطر که بیشتر بحران‌های لبنان مربوط به مرحله قبل از تأسیس این حزب و به ویژه فسادی است که قبل از آن وجود داشته است، مربو ط می شود؛ بلکه به این خاطر که حزب الله در راستای ثبات لبنان و حفظ امنیت آن حرکت می‌کند و سدی بلند در برابر گروههای تروریستی که سوریه را ویران کرده و در راه لبنان بودند و هدفشان همه طیف‌های لبنانی بود، بوده استحزب الله همواره در راستای ثبات لبنان و حفظ امنیت آن حرکت می‌کند وسدی بلند در برابر گروههای تروریستی که سوریه را ویران کرده و در راه لبنان بودند و هدفشان همه طیف‌های لبنانی بود، بوده است.

این رسانه در ادامه درباره اتهامات سمیر جعجع هم آورده است: اما درباره سمیر جعجع هم که دشمنی وی با سوریه زبانزد است به ویژه که وی کوچک‌ترین اشاره‌ای به رژیم اسرائیل به عنوان غارتگر واقعی نفت و گاز لبنان نکرده است. وی یا فراموش کرده یا خودش را به فراموشی زده است که نیروهای سوری لبنان را از هرج و مرج نجات دادند.

رأی الیوم آورده است: در زمان حمله اسرائیل به لبنان در سال ۲۰۰۶، لبنانی‌ها پناهگاه امنی غیر از سوریه نداشتند. سوریه درب‌ها را گشود. همچنین هنگامی که بیمارستان‌های لبنان با مشکل کمبود کپسول اکسیژن روبرو شدنداین دولت سوریه بود که سریعاً به کمک لبنان شتافت نه آمریکا یا فرانسه این دولت سوریه بود که سریعاً به کمک لبنان شتافت نه آمریکا یا فرانسه. سوریه برای نجات بیماران کرونایی لبنان که به کپسول اکسیژن نیاز داشتند، وارد عمل شدند.

این رسانه اعلام کرد: هیچگاه آرزوی جنگ داخلی برای لبنان نمی‌کنیم اما بر این باوریم که کسانی که فتیله جنگ داخلی سال ۱۹۷۵ را در لبنان روشن کردند به ویژه مثلث اسرائیلی-امریکایی-اروپایی در ورای توطئه گرسنه نگه داشتن ملت لبنان هستند و مجدداً به دنبال شعله ور کردن مجدد این جنگ به شکل شدیدتر با تحریک مهره‌های خود هستند و رفتارهای سفیر آمریکا و تحرکات مشکوک آن در لبنان در این راستاست.

رأی الیوم در پایان نوشت: منفعت لبنان در همزیستی میان همه طیف‌های آن و تشکیل صفی واحد علیه توطئه کنونی و مقابله با دو دشمن بزرگ تهدید کننده لبنان و امنیت آن یعنی فساد و رژیم صهیونیستی، است.

 

خبرگزاری مهر

Parameter:481773!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)