|
|
0.0 (0)
مرکز همبستگی با فلسطینیانِ انگلیس فاش کرد؛
[1398/09/09]

نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری 117 دانشگاه انگلیس در تقویت صنایع نظامی رژیم صهیونیستی  

دانشگاه های انگلستان نزدیک به نیم بیلیون دلار در یک شرکت انگلیسی که در بخش های نظامی و شهرک سازی به رژیم صهیونیستی کمک می کند، سرمایه گذاری کرده اند.

مرکز همبستگی با فلسطینیانِ انگلیس فاش کرد؛

نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری 117 دانشگاه انگلیس در تقویت صنایع نظامی رژیم صهیونیستی

شنبه 09 آذر 1398

دانشگاه های انگلستان نزدیک به نیم بیلیون دلار در یک شرکت انگلیسی که در بخش های نظامی و شهرک سازی به رژیم صهیونیستی کمک می کند، سرمایه گذاری کرده اند.

 

 

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)

Parameter:439316!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)