|
|
0.0 (0)
پس از سرکوبِ حقیقت توسط نظامی اشغالگر ؛
[1398/09/03]

هزاران روزنامه نگار خارجی با بستن یک چشم خود با "معاذ عمارنة" همدردی کردند  

پس از چند روز از هدف قرار گرفتن روزنامه نگار فلسطینی توسط نظامیان اشغالگر صهیونیستی حالا روزنامه نگاران سراسر جهان با عمارنة که بخاطر پوشش و انتشار حقیقت مورد هدف گلوله قرار گرفت، اعلام همبستگی کردند.

پس از سرکوبِ حقیقت توسط نظامی اشغالگر ؛

هزاران روزنامه نگار خارجی با بستن یک چشم خود با "معاذ عمارنة" همدردی کردند

یکشنبه 03 آذر 1398

پس از چند روز از هدف قرار گرفتن روزنامه نگار فلسطینی توسط نظامیان اشغالگر صهیونیستی حالا روزنامه نگاران سراسر جهان با عمارنة که بخاطر پوشش و انتشار حقیقت مورد هدف گلوله قرار گرفت، اعلام همبستگی کردند.

"معاذ عمارنة" 35 ساله از روزی که توسط اشغالگران صهیونیست مورد هدف قرار گرفت در مرکز درمانیِ حداثه واقع در قدس اشغالی تحت نظر پزشکان قرارگرفته این درحالی است که وی چشم چپ خود را به طور کامل تخلیه کرده است.

اکنون بسیاری از کاربران فضای مجازی با سه هشتک # چشم معاذ و # چشم حقیقت و #معاذ عمارنة با این روزنامه نگار آزادی فلسطینی اظهار همدردی می کنند.

گفتنی است روزی که عمارنة مورد هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت تظاهرات کنندکان فلسطینی نسبت به مصادره اراضی یک دهکده توسط اشغالگران اعتراض داشتند.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)

Parameter:438939!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)