|
|
0.0 (0)
[1399/12/02]

پاسخ بعدی حزب الله به تهدیدات رژیم صهیونیستی چیست؟  

کارشناسان سیاسی معتقدند که هدف حزب الله از انتشار عکس هایی از شهرها و شهرک ها و مراکز نظامی رژیم صهیونیستی مقابله به مثل با این رژیم و اثبات توانمندی های اطلاعاتی و تجسسی خود و نشان دادن توانایی های خود در نفوذ به سامانه امنیتی رژیم اشغالگر است.

پاسخ بعدی حزب الله به تهدیدات رژیم صهیونیستی چیست؟

شنبه 02 اسفند 1399

کارشناسان سیاسی معتقدند که هدف حزب الله از انتشار عکس هایی از شهرها و شهرک ها و مراکز نظامی رژیم صهیونیستی مقابله به مثل با این رژیم و اثبات توانمندی های اطلاعاتی و تجسسی خود و نشان دادن توانایی های خود در نفوذ به سامانه امنیتی رژیم اشغالگر است.

این کارشناسان تأکید می کنند که مقاومت لبنان به این ترتیب به رژیم صهیونیستی و همه دشمنانی که گمان می کردند مقاومت تضعیف شده و عقب نشینی کرده است، ثابت کرده که تحت تأثیر اوضاع قرار نمی گیرد.

آنها معتقدند که مقاومت با قدرت هر چه تمام تر ایستاده است و چنانچه رژیم صهیونیستی قصد حمله داشته باشد با تمام قوا به این رژیم حمله خواهد کرد.

آنها معتقدند که لبنانی ها در داخل و خارج این کشور باید به مقاومت - به خاطر قدرت بازدارندگی اش در برابر رژیم اسرائیل - افتخار کرده و از ان حمایت کنند. زیرا با حمایت از مقاومت، ترس و وحشت به جان شهرک نشینان صهیونیست انداخته و آنها را وادار به مهاجرت معکوس می کنند.

ناظران معتقدند که اقدام حزب الله در انتشار این عکس ها، روحیه صهیونیست ها را تضعیف کرده و ارکان ان را متزلزل می کند.

آنها خاطر نشان کرده اند که مقاومت با دقت اطلاعات و تعیین دقیق اهداف، و شناسایی دقبق مراکز نظامی دشمن، حیرت و وحشت رژیم صهیونیستی را برانگیخته اند.

همچنین تأکید کرده اند که مقاومت از حد حرف و شعار فراتر رفته و در عمل ثابت کرده اند که با در اختیار داشتن بانک اهداف نظامی دشمن، یک اشاره کافی است که با شلیک یک موشک به مراکز نظامی این رژیم، آنها را با خاک یکسان کنند.

ناظران همچنین تصریح کرده اند که حزب الله با این حرکت نشان داده است که حرف و عمل مقاومت یکی است و این را با دلیل و برهان ثابت کرده است.

آنها خاطرنشان کرده اند که حزب الله ثابت کرده است که شعارها و ادعاهای رژیم اشغالگر درباره قدرت گنبد آهنین، پوچ و توخالی است و موشک های مقاومت می تواند از این سپر عبور کرده و با یک حمله تمام اهداف تعیین شده در این رژیم را نابود کند.

 

العالم

Parameter:477666!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)