|
|
 » اخبار » اخبار
0.0 (0)
[1398/07/29]

کانادا میزبان نمایشگاهی هنری پیرامون کودکان غزه  

کانادا میزبان نمایشگاهی هنری پیرامون کودکان غزه

دوشنبه 29 مهر 1398

کشور کانادا میزبان نمایشگاهی هنری با موضوع کودکان فلسطینی در غزه و رنج و محنت‌های آنان بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در این نمایشگاه حدود 50 کودک فلسطینی به تشریح رنج و محنت‌های خود و همسن و سالانشان در نوار تحت محاصره غزه از جمله بحران برق و تاثیرات و پیامدهای منفی آن بر روند آموزشی آنان پرداختند.

در این نمایشگاه تولیدات کودکان فلسطینی در مورد رنج و محنت های خود به نمایش گذاشته شد.

این اقدام در راستای تحرکات بین المللی کودکان فلسطینی برای آگاه ساختن جامعه جهانی نسبت به رنج و محنت های کودکان غزه انجام گرفته است.

تولیدات کودکان فلسطینی توانسته شخصیت های پارلمانی و سیاسی بین المللی و نمایندگان جامعه مدنی و نهادهای حقوقی را در جریان واقعیت های موجود در اراضی اشغالی در رابطه با کودکان فلسطینی قرار دهد.

 

مرکز اطلاع رسانی فلسطین

Parameter:435158!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)