|
|
0.0 (0)
[1395/08/19]

گزارش تصویری- در حاشیه پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ۱۳۹۰/۰۷/۰۹  

 

 

 

گزارش تصویری:

تصاویر حاشیه ای پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ۱۳۹۰/۰۷/۰۹

 

منبع:
Parameter:222474!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)