|
|
0.0 (0)
[1396/06/16]

گزارش تصویری 5 دوره گذشته کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین  

گزارش تصویری/ مروری بر دوره های برگزار شده کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

گذری بر تاریخ تصویری 5 دوره گذشته کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.

 

تاریخ انتشار:  دوشنبه 02 اسفند 1395 

 

منبع : خانه ملت

Parameter:269803!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)