|
|
0.0 (0)
امیرعبداللهیان در گفتگوی تفصیلی با مهر
[1400/02/15]

«حاج‌قاسم» هیچگاه از دیپلماسی و جیب مردم هزینه نکرد  

امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: سردار سلیمانی نه تنها هیچگاه از دیپلماسی برای میدان هزینه نکرد بلکه از جیب مردم هم برای میدان هزینه نکرد.

«حاج‌قاسم» هیچگاه از دیپلماسی و جیب مردم هزینه نکرد

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: سردار سلیمانی نه تنها هیچگاه از دیپلماسی برای میدان هزینه نکرد بلکه از جیب مردم هم برای میدان هزینه نکرد.

 

خبرگزاری مهر 

 دریافت

امیرعبداللهیان در گفتگوی تفصیلی با مهر
Parameter:485225!model&8310 -LayoutId:8310 LayoutNameالگوی متنی بدون عکس بزرگ در بالامطلب (فارسی)