|
|
0.0 (0)
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام، مهمانان کنفرانس وحدت و قشرهای مختلف مردم:
[1397/09/05]

مطمئن باشند که پیروزی با مردم فلسطین و یمن است  

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام، مهمانان کنفرانس وحدت و قشرهای مختلف مردم:

مطمئن باشند که پیروزی با مردم فلسطین و یمن است

۴ /آذر/ ۱۳۹۷

دفتر اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

مطمئن باشند که پیروزی با مردم فلسطین و یمن است
Parameter:362134!model&8310 -LayoutId:8310 LayoutNameالگوی متنی بدون عکس بزرگ در بالامطلب (فارسی)