| |
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
 » چند رسانه ای » فیلم
0/0 (0)
[1395/11/26]

اهمیت فلسطین در دنیای اسلام-امام خامنه ای  

اهمیت فلسطین در دنیای اسلام-امام خامنه ای

اهمیت فلسطین در دنیای اسلام-امام خامنه ای
Parameter:225166!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار