|
|
 » کنفرانس » دبیرخانه » دبیر کل
4.0 (1)
[1395/08/23]

زندگینامه دکتر حسین امیرعبداللهیان دبیرکل  

زندگینامه

دکتر حسین امیرعبداللهیان

دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی

و دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

نام و نام خانوادگی:  حسین امیرعبداللهیان 

تاریخ و محل تولد:  1343 دامغان

وضعیت خانوادگی:  متأهل و دارای 2 فرزند ( یک پسر و یک دختر(

مدارک تحصیلی:

         - دکترای تخصصی PHD روابط بین الملل دانشگاه تهران

         - کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران (۱۳۷۵)

         - کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه (۱۳۷۰)

زبانهای خارجی:

-           مسلط به زبانهای انگلیسی و عربی

سمتها:

-    دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی از 3 مرداد 1395 تاکنون

-    مشاور وزیر امور خارجه  (۱۳۹۵)

-    معاون عربی و آفریقایی، وزارت امورخارجه  ۱۳۹۰ – ۱۳۹۵

    - مدیرکل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امورخارجه   (۱۳۸۹)

    - سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه بحرین۱۳۸۶ – ۱۳۸۹

    - رئیس ستاد ویژه عراق وزارت امور خارجه  1386 - 1384

    - معاون نماینده ویژه وزیر خارجه در امور عراق 1384- 1382

    - معاون مدیـرکل خلیج فارس از سال 1381 تا سال 1386

    - کارشناس و معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد از سال 1380 - 1376

تألیفات:

   -    تألیف کتاب «استراتژی مهار دوگانه آمریکا» (۱۳۷۸)  

   -    تألیف کتاب «دمکراسی متعارض ایالات متحده آمریکا در عراق جدید» (۱۳۸۶)

   -  ناکارآمدی طرح خاورمیانه بزرگ در خیزش بیداری اسلامی (۱۳۹۱)

   -    درج مقالات علمی در مجله «سیاست خارجی» چاپ وزارت امورخارجه

   -    درج مقالات علمی – تحقیقی در مجله «علمی» دانشگاه تهران

 

مقالات:

- استراتژی مهار دوگانه و طرح داماتو، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(۱۳۷۶)

- موافقتنامه امنیتی بغداد – واشنگتن: رفتارشناسی آمریکا در عراق جدید، فصلنامه سیاست خارجی – (۱۳۸۸)

- بحران سوریه و امنیت ناپایدار منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی – (۱۳۹۲)

- تحولات خاورمیانه و مطالعه موردی بحرین، فصلنامه مطالعات راهبردی (علمی – پژوهشی) (۱۳۹۰)

تدریس:

- مدرس دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

- داور رساله‌های PHD دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

- عضو هیئت مؤسس مرکز مطالعات غرب آسیا (اندیشکده روابط بین‌الملل)

 

 

Parameter:222508!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)