|
|
 » اخبار » اخبار
0.0 (0)
نتایج دو نظر سنجی مشخص کرد:
[1398/06/16]

رقابت مساوی حزب لیکود و آبی – سفید در کنست و دستیابی به 32 کرسی/چالش لیبرمن همچنان باقی است  

نتایج دو نظر سنجی مشخص کرد:

رقابت مساوی حزب لیکود و آبی – سفید در کنست و دستیابی به 32 کرسی/چالش لیبرمن همچنان باقی است

جمعه 15 شهریور 1398

نتایج دو نظر سنجی انجام شده در اراضی اشغالی نشان می دهد که دو حزب لیکود و آبی – سفید در رقابتی مساوی هر کدام به 32 کرسی کنست آینده دست خواهند یافت و همچنان لیبرمن کلید تشکیل کابینه آینده است.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، بر اساس دو نظر سنجی انجام شده در سرزمین های اشغالی تنها 12 روز مانده به برگزاری انتخابات کنست در 17 سپتامبر دو حزب آبی – سفید به ریاست بنی گانتز و حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو به تعداد برابری از کرسی های کنست دست خواهند یافت.

به این ترتیب تشکیل کابینه آینده با توجه به توزیع کرسی ها میان جریانات و احزاب مختلف و همچنین اصرار لیبرمن به عنوان رئیس حزب اسرائیل خانه ما بر تشکیل دولت بدون مشارکت احزاب حریدیم با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

بر اساس نظر سنجی انجام شده توسط شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی حزب لیکود و آبی – سفید هر کدام به 32 کرسی دست یافته و لیست مشترک عربی نیز 10 کرسی کنست آینده را از آن خود می نماید.

همچنین هر کدام از لیست راست متحد به ریاست آیلت شاکید و حزب اسرائیل خانه ما به ریاست لیبرمن به 9 کرسی دست می یابند.

حزب یهودت هتوراه با 8 کرسی و هر کدام از حزب شاس و اردوگاه دموکراتیک با دستیابی به 7 کرسی در جایگاه های بعدی در این نظر سنجی قرار دارند.

بخش دیگری از این نظر سنجی حاکی از آن است که لیست مشترک حزب کار و گیشر 7 کرسی را به خود اختصاص می دهد و حزب عوتسما یهودیت با دستیابی به تنها 2.5 درصد از آرای شرکت کنندگان در انتخابات از راهیابی به کنست محروم خواهد شد.

همچنین شرکت کنندگان در این نظر سنجی در مورد بهترین شخص برای نخست وزیر نیز مورد سوال واقع شده اند که 41 درصد از آنها نتانیاهو و 31 درصد گانتز را شایسته این جایگاه دانسته اند.

شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز با برگزاری یک نظر سنجی اعلام کرد احزاب آبی – سفید و لیکود هر کدام به 32 کرسی و لیست مشترک عربی به 10 کرسی دست خواهند یافت.

اما این شبکه بر خلاف شبکه 12 تلویزیون اسرائیل از دستیابی حزب اسرائیل خانه ما به 11 کرسی و دستیابی لیست راست متحد به 10 کرسی در انتخابات آینده خبر داد.

همچنین بر اساس نظر سنجی شبکه 13 حزب یهودت هتوراه 8 کرسی، هر کدام از حزب شاس و اردوگاه دموکراتیک 6 کرسی و لیست مشترک حزب کار و گیشر 5 کرسی کنست آینده را از آن خود می نمایند.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)

Parameter:428817!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)