| |
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
 » چند رسانه ای » صوت
0/0 (0)
[1395/08/26]

صوتی- بیانات مقام معظم رهبری در اولین کنفرانس اسلامی فلسطین 13 آذر ماه 1369  

سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با شرکت کنندگان د
Parameter:222571!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار