| |
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
 » چند رسانه ای » صوت
0/0 (0)
[1395/09/01]

صوتی- بیانات مقام معظم رهبری در دومین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین اردیبهشت 1380  

بیانات مقام معظم رهبری در دومین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین اردیبهشت 1380

Parameter:222608!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار