|
|
 » اخبار » اخبار
0.0 (0)
[1399/06/22]

بیانیه دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در محکومیت عادی سازی روابط بین بحرین و رژیم صهیونیستی  

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تسلیم رژیم وابسته بحرین در مقابل صهیونیست ها و استکبار جهانی و تن دادن به سازش با نتانیاهوی جنایت کار و کودک کش ، که با تعالیم اسلام و حقوق مشروع ملت مبارز و سربلند فلسطین مغایرت دارد را بشدت محکوم می کند.

شنبه 22 شهریور 1399

بیانیه دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در محکومیت عادی سازی روابط بین بحرین و رژیم صهیونیستی

 

باسمه تعالی

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تسلیم رژیم وابسته بحرین در مقابل صهیونیست ها و استکبار جهانی و تن دادن به سازش با نتانیاهوی جنایت کار و کودک کش ، که با تعالیم اسلام و حقوق مشروع ملت مبارز و سربلند فلسطین مغایرت دارد را بشدت محکوم می کند.

بی تردید ملت مبارز و حامی فلسطین بحرین در ادامه مبارزات خود پاسخ این خیانت حکام دست نشانده را خواهند داد.

پذیرش ذلت سازش توسط دولت های امارات متحده عربی و بحرین هرگز از عزم و مقاومت ملت های جهان اسلام نخواهد کاست و سرزمین های اشغالی و قدس به دست رزمندگان فلسطین آزاد خواهد شد.

این حاکمان باید بدانند که باز کردن پای رژیم صهیونیستی به منطقه خلیج فارس موضوع ساده و گذرایی نخواهد بود و این اقدام نابخردانه نه تنها صلح و امنیت به همراه نخواهد داشت بلکه موجب ناامنی و بی ثباتی فزاینده خواهد شد که سازشکاران را هم در بر خواهد گرفت.

 

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی

Parameter:462497!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)