|
|
0.0 (0)
[1398/11/08]

بیانیه دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین علیه نشست هولوکاست و معامله قرن  

دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی برگزاری نشست نمایشی اخیر هولوکاست در قدس شریف را به عنوان اقدامی صهیونیستی – آمریکایی برای به سخره گرفتن واقعیت ها و افکار عمومی جهان محکوم می نماید.

سه شنبه 08 بهمن 1398

باسمه تعالی

بیانیه دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین علیه نشست هولوکاست و معامله قرن

دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی برگزاری نشست نمایشی اخیر هولوکاست در قدس شریف را به عنوان اقدامی صهیونیستی – آمریکایی برای به سخره گرفتن واقعیت ها و افکار عمومی جهان محکوم می نماید.

آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دارای تاریخ استعمارگری بخوبی می دانند که هولوکاست واقعی توسط صهیونیست ها علیه ملت مظلوم فلسطین صورت گرفته و دهها سال است که در مقابل چشمان جهان در حال انجام است .

میلیون ها فلسطینی بی دفاع بویژه زنان و کودکان تاکنون به دست صهیونیست ها کشته ، مجروح و از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و دهها هزار فلسطینی حتی کودکان در زندان های مخوف رژیم صهیونیستی زندانی هستند .

برخی کشورهای استعمارگر غربی هزینه جنایت خود علیه قوم یهود را از جیب و حق سرزمینی کشورهای اسلامی و عربی پرداخت نمودند و همچنان در کنار آمریکا همه جانبه از جنایات صهیونیست ها در توسعه اشغالگری و کشتار انسان های بی گناه حمایت می کنند .

دولت آمریکا بویژه رئیس جمهور نژادپرست و تروریست این کشور ، سرمست از ترور و جنایت ، درصدد است تا با اعلام و رونمایی از طرح معامله و خیانت ننگین قرن ، آخرین میخ ها را بر تابوت سرزمین فلسطین بکوبد و به زعم خود اشغال سرزمین فلسطین از جمله کرانه غربی را رسمی نماید .

دبیرخانه کنفرانس بین اللملی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم نمودن نشست نمایشی هولوکاست و همچنین اعلام رونمایی از معامله قرن ترامپ ، طرح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری همه پرسی در سرزمین های اشغالی با مشارکت ساکنین اصلی آن که به شماره S/2019/862 نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است را تنها راه حل مشروع و بین المللی برای برون رفت از بحران موجود و پایان اشغال یک سرزمین اسلامی – مسیحی و یهودی می داند و از همه سازمان ها ، مجالس و افکار عمومی می خواهد طرح معامله قرن که بی تردید سرآغاز موجی از تنش و خشونت در منطقه خواهد بود را محکوم نمایند .     

 

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

خبرگزاری خانه ملت

خبرگزاری تسنیم

Parameter:452324!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)